شرکت مسافربری عدل با 40 سال سابقه یکی از قدیمی ترین و معتبرترین شرکت های مسافربری می باشد


درباره ما

پس از پيروزي انقلاب اسلامي و با سياست های تعيين شده از طرف مسئولين وقت و تجمیع وادغام شركت های مسافربری كه حدود 60 شركت ميی شد و هر 3 تا 4 شركت می بايست تحت نام تعاوني مسافربری به فعاليت ادامه می دادند كه در نتيجه شركت ها به 17 تعاونی خلاصه گرديد كه اين شركت تحت نام تعاوني مسافربري شماره 7 ادامه فعاليت خود را هرچه قدرتمند تر و وسيع تر نمود. در چهار چوب سياست های در پيش گرفته شده و در راستاي طرح همنام سازی شركت ها در سراسر كشور و اينكه هر شركت تحت يك نام در سراسر كشور مي بايد فعاليت نمايد، شركت تعاوني 7 علاقه بسياری در اضافه نمودن نام (عدل) و همه گير شدن اين نام در شهر ستان های دارای نمايندگي داشت. لذا بدين ترتيب نام شركت به (شركت تعاوني مسافربري شماره 7 عدل) تغيير يافت. هرجند اكثريت نمايندگي های اين شركت در شهرستان ها از ابتدا تحت نام عدل فعاليت می نمود ه اند .


چرا شرکت مسافربری عدل ؟


قدیمی ترین شرکت مسافربری


تخفیفات و شرایط ویژه

اتوبوس های به روز


تیم پشتیبانی مشتریان فعال